Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2161, 18. detsember 2020, millega algatatakse uurimine, milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2019/915 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest võimalikku kõrvalehoidmist Tai kaudu lähetatud impordi vahendusel, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte, ning kehtestatakse sellele impordile registreerimisnõue