Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2161 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2020 για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/915 στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου σε ρολά καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας μέσω εισαγωγών ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου σε ρολά που αποστέλλονται από την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊλάνδης είτε όχι, και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή