Suaugusių asmenų teisinė apsauga: tarpvalstybinės pasekmės 2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl suaugusiųasmenų teisinės apsaugos ir jos tarpvalstybinių pasekmių (2008/2123(INI))