Sag T-546/08: Rettens dom af 21. september 2010 — Villa Almè mod KHIM — Marqués de Murrieta (i GAI) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket i GAI — det nationale ordmærke YGAY og EF-figur- og ordmærkerne MARQUÉS DE MURRIETA YGAY — relative registreringshindringer — reel brug af det ældre varemærke — artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009) — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))