Kommissionens forordning (EF) nr. 2833/94 af 22. november 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug