Sag C-252/18 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 13. februar 2020 — Den Hellenske Republik mod Europa-Kommissionen og Kongeriget Spanien (Appel – Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) – udgifter udelukket fra EU-finansiering – udgifter afholdt af Den Hellenske Republik – forordning (EU) nr. 1782/2003 – forordning (EU) nr. 796/2004 – arealstøtteordning – begrebet »permanente græsarealer« – faste finansielle korrektioner)