2009/704/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 16. jūlijs ) par valsts atbalstu C 29/04 (ex N 328/03), ko Itālija plāno piešķirt Villasoras cukurfabrikai, kura pieder sabiedrībai Sadam ISZ (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 3531)