Rådets forordning (EØF) nr. 1494/70 af 27. juli 1970 om fastsættelse af almindelige regler for levering af butteroil til Tyrkiet