Directiva 2008/39/CE a Comisiei din 6 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/72/CE referitoare la materialele și obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)