Komission direktiivi 2008/39/EY, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2008 , elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista annetun direktiivin 2002/72/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)