Komisjoni direktiiv 2008/39/EÜ, 6. märts 2008 , millega muudetakse direktiivi 2002/72/EÜ toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -toodete kohta (EMPs kohaldatav tekst)