Sag T-649/17: Rettens dom af 28. maj 2020 — ViaSat mod Kommissionen (Aktindsigt – forordning (EF) nr. 1049/2001 – dokumenter vedrørende de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at godkendte operatører af mobile satellitsystemer overholdeler de generelle betingelser i beslutning 626/2008/EF – stiltiende og udtrykkeligt afslag på aktindsigt – undtagelse vedrørende beskyttelsen af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision – tungtvejende offentlig interesse – afslag på delvis aktindsigt)