Kommissionens forordning (EØF) nr. 2064/93 af 27. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1328/93 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende en særlig restitution for udførsel af svinekød til visse tredjelande