SPOERGSMAAL NR. 1 AF ROGALLA (H-1054/85) TIL KOMMISSIONEN: IDENTITETSBEVISER OG / ELLER EF - PAS