Kawżi magħquda C-168/19 u C-169/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-30 ta’ April 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia – l-Italja) – HB (C-168/19), IC (C-169/19) vs Istituto nazionale della previdenza sociale (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Moviment liberu tal-persuni – Artikolu 21 TFUE – Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità – Artikolu 18 TFUE – Ftehim għall-ħelsien mit-taxxa doppja – Ħaddiema tas-settur pubbliku – Pensjonant li jirrisjedi fi Stat Membru differenti minn dak li jħallsu pensjoni tal-irtirar u li ma għandux in-nazzjonalità tal-Istat Membru ta’ residenza – Taxxa fuq id-dħul – Allegat telf ta’ vantaġġi fiskali – Allegat ostakolu għall-moviment liberu u allegata diskriminazzjoni)