C-168/19. és C-169/19. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. április 30-i ítélete (a Corte dei Conti [Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia – Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – HB (C-168/19), IC (C-169/19) kontra Istituto nazionale della previdenza sociale (Előzetes döntéshozatal – Személyek szabad mozgása – EUMSZ 21. cikk – Az állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – EUMSZ 18. cikk – A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény – A közszektor munkavállalói – Nyugdíjas, akinek lakóhelye az öregségi nyugdíjat folyósító tagállamtól eltérő tagállamban van, és nem rendelkezik a lakóhely szerinti tagállam állampolgárságával – Jövedelemadó – Az adókedvezmények állítólagos elvesztése – A szabad mozgás állítólagos korlátozása és állítólagos hátrányos megkülönböztetés)