Spojeni predmeti C-168/19 i C-169/19: Presuda Suda (osmo vijeće) od 30. travnja 2020. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia – Italija) – HB (C-168/19), IC (C-169/19) protiv Istituto nazionale della previdenza sociale (Zahtjev za prethodnu odluku – Slobodno kretanje osoba – Članak 21. UFEU-a – Načelo zabrane diskriminacije na temelju državljanstva – Članak 18. UFEU-a – Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – Radnici u javnom sektoru – Umirovljenik koji boravi u državi članici različitoj od one koja mu isplaćuje mirovinu i koji nema državljanstvo države članice boravišta – Porez na dohodak – Navodni gubitak poreznih koristi – Navodna prepreka slobodnom kretanju i navodna diskriminacija)