Kommissionens forordning (EØF) nr. 570/70 af 26. marts 1970 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende forudfastsættelse af eksportrestitutioner for æg