BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol af erhvervelse og besiddelse af våben (kodifikation) (COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)) Retsudvalget Ordfører: Magdalena Adamowicz