Доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2015 година, придружен от отговора на Агенцията