Sag T-145/17: Rettens kendelse af 7. december 2018 — Kanyama mod Rådet