Asia C-18/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Alankomaat) – K v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Ennakkoratkaisupyyntö — Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevat vaatimukset — Direktiivi 2013/32/EU — 9 artikla — Oikeus jäädä jäsenvaltioon hakemuksen tutkinnan ajaksi — Direktiivi 2013/33/EU — 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta — Säilöönotto — Henkilöllisyyden tai kansalaisuuden varmentaminen — Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteiden määrittäminen — Pätevyys — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 6 ja 52 artikla — Rajoittaminen — Oikeasuhteisuus)