Sag T-305/15: Rettens kendelse af 14. december 2017 — Airdata mod Kommissionen