Věc T-305/15: Usnesení Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Airdata v. Komise