Zadeva T-692/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2017 – CJ/ECDC (Javni uslužbenci — Pogodbeni uslužbenci — Pogodba za določen čas — Člen 47(b) PZDU — Razglasitev ničnosti sklepa o predčasni odpovedi pogodbe o zaposlitvi — Člen 266 PDEU — Izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence — Sprejetje novega sklepa o predčasni odpovedi pogodbe o zaposlitvi — Retroaktivni učinek)