Sprawa T-692/16: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2017 r. – CJ / ECDC [Służba publiczna — Personel kontraktowy — Umowa na czas określony — Artykuł 47 lit. b) WZIP — Stwierdzenie nieważności decyzji o przedterminowym rozwiązaniu umowy — Artykuł 266 TFUE — Wykonanie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej — Przyjęcie nowej decyzji o przedterminowym rozwiązaniu umowy — Skutek wsteczny]