T-692/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. december 13-i ítélete – CJ kontra ECDC („Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Határozott idejű szerződés — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 47. cikkének b) pontja — A szerződést idő előtt megszüntető határozat megsemmisítése — Az EUMSZ 266. cikk — A Közszolgálati Törvényszék ítéletének végrehajtása — A szerződést idő előtt megszüntető újabb határozat elfogadása — Visszaható hatály”)