Sag T-692/16: Rettens dom af 13. december 2017 — CJ mod ECDC (Personalesag — kontraktansatte — tidsbegrænset kontrakt — ansættelsesvilkårenes artikel 47, litra b) — annullation af en afgørelse om opsigelse før tid — artikel 266 TEUF — opfyldelsen af en dom afsagt af Personaleretten — vedtagelse af en ny afgørelse om opsigelse før tid — tilbagevirkende kraft)