Věc T-692/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2017 – CJ v. ECDC „Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Pracovní smlouva na dobu určitou — Článek 47 písm. b) PŘOZ — Zrušení rozhodnutí o předčasném ukončení pracovní smlouvy — Článek 266 SFEU — Plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu pro veřejnou službu — Přijetí nového rozhodnutí o předčasném ukončení pracovní smlouvy — Zpětný účinek“