Kommissionens forordning (EØF) nr. 484/82 af 1. marts 1982 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes