Uredba Komisije (EU) št. 969/2014 z dne 12. septembra 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe kalcijevega askorbata (E 302) in natrijevega alginata (E 401) v nekaterem nepredelanem sadju in zelenjavi Besedilo velja za EGP