Regulamentul (UE) nr. 969/2014 al Comisiei din 12 septembrie 2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea ascorbatului de calciu (E 302) și a alginatului de sodiu (E 401) în anumite fructe și legume neprelucrate Text cu relevanță pentru SEE