Komisijas Regula (ES) Nr. 969/2014 ( 2014. gada 12. septembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz kalcija askorbāta (E 302) un nātrija algināta (E 401) lietošanu konkrētos nepārstrādātos augļos un dārzeņos Dokuments attiecas uz EEZ