Komission asetus (EU) N:o 969/2014, annettu 12 päivänä syyskuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kalsiumaskorbaatin (E 302) ja natriumalginaatin (E 401) käytöstä tietyissä jalostamattomissa hedelmissä ja kasviksissa ETA:n kannalta merkityksellinen teksti