Komisjoni määrus (EL) nr 969/2014, 12. september 2014 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses kaltsiumaskorbaadi (E 302) ja naatriumalginaadi (E 401) kasutamisega teatavates töötlemata puu- ja köögiviljades EMPs kohaldatav tekst