Ανακοίνωση υπόψη των υποκειμένων των δεδομένων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2063 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα 2020/C 383/04