Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1031 af 15. juli 2020 om godkendelse af benzoesyre som fodertilsætningsstof til slagtesvin (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products Ltd repræsenteret ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o) (EØS-relevant tekst)