Meddelelse om afholdelse af almindelig udvælgelsesprøve Rådet/C/185 (tysksprogede maskinskrivere m/k)