BESLUTNING MED UDTALELSE FRA EUROPA-PARLAMENTET OM FORSLAG FRA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER TIL RAADET TIL AFGOERELSE OM FASTLAEGGELSE AF DET ANDET FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPROGRAM FOR DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB INDEN FOR URANEFTERFORSKNING OG -UDVINDING (INDIREKTE AKTION 1981-1984)