Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5610 — Predica/SFL/Parholding) EØS-relevant tekst