Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1270 z dne 26. julija 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5737) (Besedilo velja za EGP.)