Kohtuasi T-763/17: Üldkohtu 29. novembri 2018. aasta otsus – Septona AVEE versus EUIPO – Intersnack Group (welly) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärk welly — Varasemad Euroopa Liidu kujutismärgid Kelly’s ja Kelly’s www.kellys.eu CHIPS — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))