Mål C-484/17: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 7 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State – Nederländerna) – K mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2003/86/EG — Rätt till familjeåterförening — Artikel 15 — Avslag på ansökan om eget uppehållstillstånd — Krav i nationell lagstiftning på att genomföra ett medborgarintegrationsprov med godkänt resultat)