Predmet C-484/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 7. studenoga 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Raad van State – Nizozemska) – K protiv Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2003/86/EZ — Pravo na spajanje obitelji — Članak 15. — Odbijanje odobrenja autonomne dozvole boravka — Nacionalni propis kojim je predviđena obveza polaganja ispita građanske integracije)