BERIGTIGELSE TIL :# 70/388/EØF: Rådets direktiv af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers lydsignalapparater