ÖVERSÄTTNING AVTAL mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnams regering om fastställande av en ram för Vietnams deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser