PRIJEVOD SPORAZUM između Europske unije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o uspostavi okvira za sudjelovanje Vijetnama u operacijama Europske unije za upravljanje krizama