PŘEKLAD DOHODA mezi Evropskou unií a vládou Vietnamské socialistické republiky, kterou se stanoví rámec pro účast Vietnamu na operacích Evropské unie pro řešení krizí