ПРЕВОД СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам за създаване на рамка за участието на Виетнам в операции на Европейския съюз за управление на кризи