kohtuasi C-693/17 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 6. märtsi 2019. aasta otsus — BMB sp. z o.o. versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Ferrero SpA (Apellatsioonkaebus — Ühenduse disainilahendus — Määrus (EÜ) nr 6/2002 — Artikli 25 lõike 1 punkt e — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Maiustuste karpi kujutav disainilahendus — Kehtetuks tunnistamine)